Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Alle sessioner, produkter, foredrag og workshops udgår fra

 

Anna-Belle Wiggers

Ledgårdsvej 20

3100 Hornbæk

 

WIGGERS | HORNBÆK | TLF +45 2482 9099 | INFO@WIGGERS.DK | CVR 30149807

 

Coaching, Healing og Psykoterapi - Sessioner, workshops, foredrag til private og virksomheder

 

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

 

Betalingsbetingelser vedrørende sessioner

Sessioner afvikles på de aftalte tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis sessioner skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en workshop bliver dagen erstattet af en ny dato.

 

Køb af sessioner er bindende og sessionsprisen gives ikke retur. Efter endt session gives der heller ikke penge retur. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale pr tlf / SMS ellers betales fuld pris for behandlingen / sessionen. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende Skype - telefon for-bindelse, hvis sessionen foregår online.

 

Behandlinger og sessioner betales ved bestilling. Betalingen foregår via MobilPay eller efter aftale ved overførsel til BANK. Reg. xxxx Kontonr. xxxxxxxxxx. Ved forudgående betaling skal beløbet stå på Anna-Belle Wiggers konto inden behandling / session begyndelse.

 

Fortrolighed:

Anna-Belle Wiggers behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme ABW i besiddelse fortroligt.

 

Rettigheder

Anna-Belle Wiggers har alle rettigheder til udleverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til workshops og sessioner. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug. Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Anna-Belle Wiggers virksomhed. Anna-Belle Wiggers navn må ikke anvendes i reklame - eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Anna-Belle Wiggers navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Anna-Belle Wiggers berettiget til en bod på 150.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Anna-Belle Wiggers er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

 

Ændring af Handelsbetingelser

Anna-Belle Wiggers har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende handelsbetingelser med 30 dages varsel.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

 

© 2019 Anna-Belle Wiggers. Alle rettigheder forbeholdes

FÅ INVITATION TIL GRATIS FJERNHEALINGER

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få besked, når jeg har noget nyt på hjertet eller når jeg laver gratis fjern-healinger.